Endelig!!

Den følelsen når man åpner postkassa og finner den første utgaven av boken….

front3 copy        bak copy

Nå har man jo tatt del i prosessene hele veien, men å holde den hendene og bla i den for første gang…. En nokså spesiell følelse kan man trygt si.

front2 copy

Var ikke helt trygg på billedgjengivelsen men forlaget hadde ikke sviktet.

opp copy

Fargene var meget tilfredsstillende og det å se diktene ved siden av bildene ga en litt annen opplevelse enn å lese teksten på en skjerm med bildet ved siden av.

Så jeg håper alle som har bestilt boken blir like fornøyde som det jeg er.

Greta sin lek med ord og hvordan hun setter dem sammen opplever jeg som helt unikt, kan ikke huske å  ha lest noe lignende før, kraftfullt, provoserende, berørende og masse rom for ettertanke. Her blir følelsene blir satt i sving på mange plan, både på godt og vondt. Hennes tolkninger trekker bildene i helt nye retninger, noe som både er spennende og givende, iallefall for min del, det tilfører mange av bildene helt nye opplevelser. Det er alltid givende når mennesker deler sine opplevelser av maleriene mine, og det blir ekstra spesielt når det er i diktform. Så jeg er meget takknemlig for dette samarbeidet og håper det ikke stopper her.

Hvis du har lyst til å få boken i DIN postkasse, send en mail til: klaug@hotmail.com med ditt navn og adresse, så er den på vei.

Ha en fortsatt god kveld.

 

 

 

That feeling when you open the mailbox and find the first edition of the book ….

I know I have taken part in the process since the beginning, but to hold the book in my hands and look through it for the first time …. Pretty special feeling you might say.

I was not confident about the image reproduction but the publisher had not failed.

The colors were very satisfactory and seeing the poems next to the pictures gave a slightly different experience than reading them on a screen with the pictures on the side.

So I hope everyone who ordered the book will be as happy as I am.

I find that Greta’s play with words and how she puts them together, are totally unique, can not remember reading anything like this before, powerful, provocative, touching and lots of room for contemplation. The emotions are set in motion at many levels, both good and bad. Her interpretations pulls the paintings in completely new directions, which is both exciting and rewarding, at least for me, it adds a lot of new experiences to my work. It is always rewarding when people share their experiences of my paintings, but it is extra special when it is in the shape of poems. So I am very grateful for this partnership and hope it does not stop here.

If you want to get your book in YOUR mailbox, send an email to: klaug@hotmail.com with your name and address, and it will be on its the way. Its not printed in english yet, but if the interest is big enough, we can put some pressure on the publishers and maybe they will follow through.

Have a good evening.

 

 

Comments are closed.