Bok/Book

«The Shift» er en bok laget av Greta Høiland fra Bø i Telemark og Kenneth Laugen fra Trondheim.

Samarbeidet startet i September 2012 ved at Kenneth spurte Greta om hun ville skrive tekster til bildene hans. Det har nå blitt en bok full av 40 fargerike, vakre og opplevelsesrike malerier som Kenneth har malt, og 40 sterke, slagkraftige tekster som er skrevet til bildene, av Greta.

Dette er omtalen om boken: « Kunstnerens, moderne, drømmende og fargesterke uttrykk blir akkompagnert av forfatterens tidsaktuelle tekster som både fanger og engasjerer. Både bilde og tekst utfordrer og berører fra de dype emosjonelle sfærer, til de høyere filosofiske landskap.»

Her er bokkonsulenten fra Forlaget med sin opplevelse av boken: «Jeg synes diktene er veldig interessante og gir leseren store muligheter til refleksjoner og assosiasjoner – som igjen gir en noe uventet og samtidig meget sterk leseropplevelse. Sammen med de fantastiske illustrasjonene er dette en utrolig flott diktsamling.»

Boken kommer på trykk på Nyåret 2014. Du kan forhåndsbestille boken for kun 298,-, og få den rett hjem i posten!

Send meg navn og adresse HER, og vi ordner resten.

Jeg og Greta håper dere vil få like stor glede av denne boken som vi har hatt.

Ha en fortsatt strålende dag.

 

English

“The Shift ” is a book made ​​of Greta Høiland from Bø in Telemark and Kenneth Laugen from Trondheim.

The collaboration began in September 2012 when Kenneth asked Greta if she would write lyrics for his paintings . It has now become a book full of 40 colorful, beautiful and eventful paintings and 40 strong, powerful lyrics that are written to the pictures by Greta .

This is the discussion about the book : ” The Artists contemporary, dreamy and colorful expressions are accompanied by the author’s topical lyrics that both captures and engages. Both image and text challenge and touches from the deep emotional spheres to the higher philosophical landscape . ”

Here is consultant from the publishing house with his experience of the book : “I think the poems are very interesting and gives the reader plenty of opportunities to reflect and associate – which gives a somewhat unexpected and still very strong reading experience . Along with the wonderful illustrations , this is an incredibly beautiful book of poetry . ”

The book will be in print early in 2014 . You can pre- order the book for only 298, – and recieve it directly in your mailbox!

Send me your name and address HERE and we ‘ll do the rest .

Me and Greta hope you will enjoy this book as much as we have.

Unfortunately it is not an english version available yet, but please contact us if it is interesting to get an english version up and running.

Sincerely yours.

Comments are closed.